Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
บีบีซืไทย
     สถานีวิทยุบีบีซีของประเทศอังกฤษ ซึ่งออกอากาศในประเทศไทยเป็นภาษาไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 จน
ถึงปัจจุบันรายการบีบีซีแผนกภาษาไทยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคลื่น FM,  AM   ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่าง ๆ  ภายในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า  50  สถานีทั่วประเทศ  ส่วนผู้ฟังทั่วโลกรับฟังบีบีซีภาษาไทยได้ทั้งทางคลื่นสั้นและทางอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.
     รับฟังข่าวต้นชั่วโมง คลิปข่าว และรายการข่าวอื่น ๆ ของเครือข่ายวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท.สามารถรับฟังข่าวสารและเพลงจากสถานีวิทยุส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจากทางเว็บไซต์ และรวมเว็บไซต์เครือข่ายวิทยุ
ุอ.ส.ม.ท.

เนชั่นเรดิโอ FM 90.5 Mhz. Nation Radio Online
     รายการวิทยุ ที่เสนอสาระทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม ทั้งในและต่างประเทศ แบบเจาะลึก ทันเหตุการณ์ ข้อมูลตารางออกอากาศ รายชื่อดีเจ ตารางออกอากาศ และรับฟังรายการวิทยุออนไลน์

กรีนเวฟ : Green Wave : 106.5 FM
     ข้อมูลรายการ ดีเจ โปรแกรมรายการ พร้อมทั้งฟังรายการวิทยุออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต Green Wave 106.5 FM

คลื่นสามัญประจำบ้าน FM 97.5 MHz
     รายการวิทยุออกอากาศคลื่น FM 97.5 MHz รวบรวมเรื่องราวทางด้านการเมือง สุขภาพ บันเทิง และอื่น ๆ แสดงรายละเอียดข้อมูลการออกอากาศ ผู้จัดรายการ บริการเว็บบอร์ด

คูลเอฟเอ็ม : 93 Cool FM
     ออกอากาศทางคลื่นความถี่ F.M.93 Mhz สำหรับกลุ่มเป้าหมาย วัยเริ่มต้นทำงาน คนทำงาน เสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายการวิทยุ ข่าวสารเกี่ยวกับเพลงและดนตรี ข้อมูลดีเจ กิจกรรม ผังรายการ และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการวิทยุ

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิร์ค จำกัด
     เป็นบริษัทในเครือบริษัท อาร์. เอส. โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุ 3 รายการ ได้แก่ 88.5 Z POP, 93 DNA และ 98 cool FM. ข้อมูลเกี่ยวกับรายการวิทยุ ข่าวสารเกี่ยวกับเพลงและดนตรี ข้อมูลดีเจ กิจกรรม ผังรายการ และข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการวิทยุ
ลูกทุ่งเอฟเอ็ม FM 95.0 MHz.
     ลูกทุ่ง FM 95.0 MHz. แนะนำนักจัดรายการ โปรแกรมเวลาของแต่ละคน เพลงลูกทุ่งยอดฮิต ข่าวสารเกี่ยวกับลูกทุ่งไทย

อีซี่ เอฟ.เอ็ม.105.5
     คลื่นเพลงสากล ฟังสบายได้ตลอดวัน ออกอากาศทางคลื่นความถี่ F.M. 105.5 Mhz เสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายการวิทยุ ข้อมูลดีเจ ผังรายการ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการวิทยุ เว็บบอร์ดเพื่อพูดคุย ขอเพลงทางเว็บไซต์ สามารถฟังวิทยุออนไลน์ และมีเว็บแคม (Webcam) เพื่อดูการทำงานของดีเจ

เอฟ.เอ็ม.95.5 เวอร์จิ้น ฮิต
     คลื่นเพลงฮิตอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพ ออกอากาศทางคลื่นความถี่ F.M. 95.5 Mhz เสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายการวิทยุ ข้อมูลดีเจ ผังรายการ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการวิทยุ เว็บบอร์ดเพื่อพูดคุย ขอเพลงผ่านเว็บไซต์ สามารถฟังวิทยุออนไลน์ และมีเว็บแคม (Webcam) เพื่อดูการทำงานของดีเจ

คลื่นภาษาใจ
     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร อันให้สาระและความบันเทิงแก่ผู้ฟังทุกเพศ ทุกวัย โดยจะเน้นพิเศษที่กลุ่มของผู้ประสบปัญหาในชีวิตและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ออกอากาศที่คลื่นความถี่ เอเอ็ม 1494 กิโลเฮิร์ตส์ อ.ส.ม.ท. ตั้งแต่เวลา 8.00-9.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ ส่วนทางภาคเหนือ รับฟังได้ที่คลื่นความถี่ เอเอ็ม 1323 กิโลเฮิร์ตส์ ท.อ. วันอาทิตย์ เวลา 17.00-18.00 น.และเชียงใหม่ ที่คลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 102.5 เมกกะเฮิร์ตส์ ท.อ. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 6.00-6.30 น.

ร่วมด้วยช่วยกัน
     วิทยุเพื่อข่าวสาร เป็นศูนย์กลางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนท้องถนน ปัญหาอาชญากรรม และข้อร้องเรียน

ห้องส่งกระจายเสียงระหว่างประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
     ประวัติความเป็นมาของการกระจายเสียงระหว่างประเทศ ประวัติของกิจการวิทยุกระจายเสียงในไทย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และตารางการออกอากาศประจำวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     เป็นสถานีวิทยุในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายการส่วนใหญ่ ดำเนินการโดยนักวิชาการเผยแพร่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ครอบคลุมทุกสาขาของการเกษตร

เอฟเอ็ม 92.25 เมกกะเฮิร์ต
     ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนรักประชาธิปไตย FM 92.25 MHz ข้อมูลผังรายการประจำวัน จันทร์ - ศุกร์ และกระดานสนทนา

เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
     ข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย ประวัติเครือข่ายฯ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ข่าวในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย กระดานข่าวการพบปะพูดคุยของสมาชิก