Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
   
    ประวัติ  
   
          สวนจินดาพงษ์โฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ท อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ขนาด 150 ไร่ ลำห้วยล้อมรอบ เป็นสวนผลไม้มากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในตลาดผลไม้อาทิ ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง ในด้านกระท้อนหวานน้ำหนัก 4 ขีด ถึง 1 .5 กิโลกรัม  
          นอกจากนี้ยังมีผลไม้อื่นๆ   เช่น   มะไฟ ,   มังคุด,  ลำไย    ภายหลังเห็นว่า   อำเภอวังน้ำเขียวมีบรรยากาศที่ดีจนติดอันดับ 1 -7 ที่มีระดัยโอโซนมากแห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และนกนานาพันธุ์ ซึ่วสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในสวนจินดาพงษ์โฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ท จึงได้ทำสถานที่พักเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนที่เงียบสงบ หลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมือง โดยท่านจะได้รับการต้อนรับแบบเป็นกันเอง เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับสิ่งดีๆ กลับไป  
        ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวท่าน และท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา
 
    วัตถุประสงค์
 
          1.  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา
        2.  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนไทย
        3.  เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย
        4.  เนื่องจากเป็นธุรกิจในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น
   
 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชม

Best view with IE. 5.0 or higher of 800*600 pixel
and text size mediem